Právě jeho komentáře, pronesené s nadhledem i smyslem pro humor, zaujaly početné publikum lesních zkoušek ohařů, které tradičně hostil areál střelnice U Mudáka v osadě Džbánovec. Zajímavá podívaná to byla nejen pro mysliveckou veřejnost. Mnozí majitelé oblíbených ohařů by se možná divili, co by jejich čtvernozí miláčkové mohli dokázat…
Areál zkoušky hostil poprvé po nákladné a pracné modernizaci, která podstatně zlepšila jeho zázemí. Tradice lesních zkoušek je U Mudáka už dvacetiletá. O jejich jasné pozici svědčí i fakt, že se účastnil maximální počet psů, tedy dvanáct, a to z okresů Ústí, Svitavy, Chrudim a Rychnov. Dvě zahajovací disciplíny – přenášení lišky přes překážku a klid na stanovišti – byly pro všechny vůdce společné a byly zajímavou podívanou. Do dalších nechal nahlédnout Oldřich Vašina: „Na dalších stanovištích následuje přinášení bažanta, zajíce a lišky na dálku, vyhledání srnce po barvené stopě, hledání psa v lese nebo nahánění v houštině.“