„Téměř deset let je kraj připraven budovat vážní místa a čekali jsme na součinnost Ministerstva dopravy. To se však k celé věci nemá. Došla mi trpělivost. Postupně začneme váhy na krajských komunikacích instalovat na vlastní náklady,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš. Vážit se bude příští rok i na silnici z České Třebové do Litomyšle. Jako první vzniknou vážní místa v úsecích blízko cementárny v Prachovicích. V roce 2022 budou připravena místa pro vážení u spojnice silničního úseku z Přelouče, Lázní Bohdaneč a hranic s Královehradeckým krajem, a také na úseku z Markovic přes Sobětuchy, Podhůru do Slatiňan.

„Na vážních místech bude probíhat i kontrola dodržování dopravního omezení v podobě vyloučení těžké nákladní dopravy. Zařízení bude sloužit také ke sčítání hustoty dopravy. Úspory se očekávají zejména v tom, že přepravci nebudou přetěžovat vozidla a poškozovat silnice. Dojde i ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, snížení hluku a vibrací. Při prohřešcích bude od řidičů vymáhána patřičná pokuta,“ doplnil Michal Kortyš.

Umístění vážních míst: (místo/úsek, doba realizace)

II/341 – Radlín; 2020

II/337 – Ronov nad Doubravou; 2021

II/358 – Česká Třebová-Litomyšl; 2021

III/34017 / III/34022 – Markovice-Sobětuchy-Podhůra-Slatiňany; 2021/2022

II/333 – spojnice Přelouč, Lázně Bohdaneč, hranice s Královehradeckým krajem; 2022