Hned za ním, poté co dálnice obešla velkým ladným obloukem Velké Opatovice, zářezem vstoupila do prostoru mimoúrovňové deltovité křižovatky Jevíčko.

Delta křižovatka

Zde je několik stavebně dokončených objektů v nehotovém násypu. První je obloukový most přes Malonínský potok a hned za ním silniční most přes silnici Jevíčko – Smolná. Tato okreska měla být pozdvihnuta na odbočující komunikaci z dálnice a odtud byla západně dálnice plánována nová silnice do Velkých Opatovic. Vyhotovení projektu zbudování nové přípojné silnice od Velkých Opatovic k nájezdům na dálnici na okresní silnici Jevíčko – Smolná bylo zadáno prostějovské firmě Hrbata a Smékal. Projekt byl 1. října 1940 schválen zástupcem RAB Dr. Lorenzem, vrchním vládním radou. Spojovací silnice dlouhá 1,4 km měla být široká 8 m o šířce vozovky 6 m, mostky měly být stejně jako dálniční mosty obloženy pískovcovými kvádry.  Náklady na přípojku měly spolu s okresem nést hlavně obce Velké Opatovice a Jevíčko, jejímž katastrem prochází.

Most v poli

Východně dálnice je přes Malonínský potok vybudován další most, most východní rampy dálničního sjezdu. Stejně tak most na západní straně delty, avšak tento již není nad vodotečí, protože potok nebyl přeložen a proudí starým korytem. Při stavbě mimoúrovňového křížení byly prováděny zemní práce a přeložky komunikací. Dálnice pokračuje stále severně a dnes již narušeným mostem nadjíždí bývalý mlýnský náhon a po deskovém mostě silnici II/366 Sklené – Křenov – Jevíčko – Prostějov. Následuje přechod místní vodoteče trubním propustkem, a polní cesty posledním dokončeným deskovým mostem. Podobu křižovatky nám nejlépe přiblíží přiložený obrázek. Průmět plánu (MZA Brno 1940) do fotomapy (www.kontaminace.cenia.cz 1953).

Stavba mostů přes Malonínský potok a silnici do Smolné křižovatky Jevíčko v roce 1942. Trasa se západně Vísky u Jevíčka mírným obloukem stáčí na SSV, kde přechází bývalou protektorátní hranici. Nachází se tu několik nedostavěných dálničních objektů přes místní komunikace a vodoteče. Posledním dálničním objektem na území protektorátu, nedaleko bývalé hranice Protektorátu Čechy a Morava a Německé říše, je nedokončený základ mostu přes místní vodoteč a polní cestu mezi Jevíčkem a Vískou u Jevíčka. Severněji postavené objekty již byly na území Německa.

JIŘÍ VYMĚTALÍK


PRŮMĚT PLÁNU. Podoba mimoúrovňové křižovatky Jevíčko 1940.
Legenda: 1) trasa dálnice Vratislav – Vídeň; 2) silnice Křenov – Smolná – Jevíčko; 3) nepřeložené koryto Malonínského potoka; 4) dokončený most přes silnici Jevíčko – Smolná; 5) dokončený most přes Malonínský potok; 6) most západní rampy dálničního sjezdu (v poli); 7) most východní rampy dálničního sjezdu; 8) používaný nadjezd na silnici Velké Opatovice – Jevíčko – Jaroměřice.