Na místě posledního odpočinku návštěvníky zaujme nejen kolumbárium se sochou Klečící od Františka Jandy, ale také působivá ulice lemovaná jalovci. V obci ale chybí kostelík, kde by se konaly smuteční obřady. „Rozloučení se vždy děje před hřbitovem u velkého kříže. V případě nepříznivého počasí to není zrovna ideální. Do budoucna proto počítáme, že na volném místě postavíme malou kapli,“ přibližuje plány osícký starosta Karel Rothschein.

Další články z návštěvy Osíku najdete ZDE.