Třiadvacet pracovníků z pěti nemocnic diskutovalo nad procesy, které je třeba uskutečnit, hledalo varianty a způsob řešení a odneslo si úkoly.

„Pověření členové týmu získali kompetence komunikovat a prosadit postupy napříč nemocnicemi. Dohodnutá řešení pomáhají ke sbližování lidí i procesů a nastavují slibnou spolupráci mezi nemocnicemi," řekl po setkání místopředseda představenstva nemocnic zodpovědný za fúzi Petr Rudzan.

Po provozní stránce se jednalo o doposud nejdůležitější porada k fúzi. „Právě oblast nákupu a související dopady do účetnictví se ukazují jako ty nejvíce ovlivněné fúzí. Před touto poradou převládaly mezi zaměstnanci reprezentující tyto činnosti spíše negativní postoje k fúzi, které se projevovaly zejména zdůrazňováním potenciálních rizik," vysvětlil Petr Rudzan a dodal: „V rámci porady jsme tuto negativní náladu překonali a přetvořili ji v konstruktivní uvažování a hledání řešení problémů."

Podle Petra Rudzana bylo potřeba spravedlivě vyslechnout všechny názory a začíst řídit vzniklou diskuzi tak, aby směřovala ke konstruktivním řešením. „Na místě jsme identifikovali a prodiskutovali čtrnáct významných bodů. Například nutnost sjednocení nákupních číselníků či pozitivních listů na jedné straně a způsob vedení saldokont na straně druhé," uvedl místopředseda představenstva nemocnic. Jednou z významných zmiňovaných aktivit bude organizace a řízení veřejných zakázek v rámci sloučené společnosti. „Na všechny body bylo potřeba namístě najít i řešení. Ta se hledala společně a bylo potřeba k nim zajistit obecný konsensus. Ke každému řešení jsme určili odpovědnou osobu, která jej zajistí napříč všemi nemocnicemi," komentoval konkrétní kroky Petr Rudzan.

„Byla to také příležitost poznat problematiku očima kolegů a upozornit na individuální kvality zaměstnanců a prosadit své zkušenosti v týmu. Všichni byli vyzváni k navázání trvalé komunikaci a spolupráci. Dohodnutá řešení nás významně přibližují k realizaci fúze. Nastavují budoucnost a nový charakter provozu nákupu a účetnictví nemocnic," uzavřel Petr Rudzan.

(zhc)