Venkovní instalace, kterou zapůjčilo sdružení Post Bellum, představuje na dvaceti panelech klíčové okamžiky novodobých českých dějin.
Ambicí organizátorů týdne je zpřítomňovat minulost a kultivovat paměť národa. „Paměť není záležitost jenom minulosti, ale i budoucnosti. Není to jakési trpné vzpomínání, ale naopak poučení", připomněl při otevření výstavy Daniel Kvasnička, farář Nového kostela Církve bratrské. Výstava je podle něj cenná i tím, že neprezentuje „jenom vzpomínky trpících, ale také těch, kteří jim utrpení působili. Bez komentářů, prostě tak, jak si na to vzpomínají a jak si to zdůvodňují."

Právě zmiňovaná výstava představuje, spolu s dnešním divadelním představením ve Smetanově domě, ohlédnutí nazpět.

Inscenace je divadelní rekonstrukcí litomyšlského monstrprocesu, ve kterém bylo přímo v Litomyšli v říjnu 1950 odsouzeno čtyřiadvacet osob, většinou středoškolských studentů a mladých lidí, k úhrnnému trestu dvě stě dvacet a půl roku. Do čela vykonstruovaného spiknutí proti lidově demokratickému zřízení postavila vládnoucí moc rektora litomyšlské piaristické koleje Františka A. Stříteského, který od soudu odešel s pětadvacetiletým trestem.

„Komunismus byl, je 
a bude zločinem." Jiří Kopřiva, předseda Konfederace politických vězňů

Vedle archivních materiálů se tvůrci opřeli o výpovědi přímých pamětníků událostí. Někteří z nich se zúčastní besedy, která následuje po divadelním představení.

Program týdne pokračuje diskuzí na téma prezidentských voleb. Pokazili jsme něco přímou volbou prezidenta, potřebujeme jej vůbec, jak vybírat prezidentské kandidáty a vést kampaně? Podobné otázky si budou klást a zamýšlet se nad nimi diplomat Petr Kolář, sociolog Jan Hartl, politička a prezidentská kandidátka v poslední volbě Zuzana Roithová. Organizátoři usilovali i o zahraničního účastníka debaty. Konkrétně ze Slovenska. Diplomatka a kandidátka prezidentských voleb Magda Vášáryová se však nakonec omluvila.

Z PROGRAMU

Úterý 11. října
18.00, Smetanův dům
Litomyšlský monstrproces Stříteský a spol.
Divadelní rekonstrukce litomyšlského procesu z října 1950. Beseda s přímými účastníky.

Čtvrtek 13. října
17.00, Zámecké návrší
Prezident.
Hra o trůn nebo řemeslo?
Bývalý velvyslanec Petr Kolář, sociolog Jan Hartl, politička Zuzana Roithová.

Pátek 14. října
13.00 Výstavní sál v Zámeckém pivovaru
Zahájení mezinárodní konference Exulanti, vyhnanci a uprchlíci
Potomci českých exulantů a jejich reemigrace.

Sobota 15. října
17.00, Výstavní sál v Zámeckém pivovaru
Barmánci v Čechách
Moderovaná diskuze o exulantech a uprchlictví.