Odbor byl založen 22. února 1922. Prvním předsedou se stal lékárník K. Dudek, místopředsedou tehdejší starosta A. Klimeš. Odbor se podílel nejen na turistické činnosti, ale i na údržbě a propagaci kulturních památek. V krátké době měl šedesát členů.

V roce 1940 byla zahájena stavba chaty na Luckém vrchu u Telecího. Při slavnostním otevření ji převzal předseda  poličského  odboru pan Pražan. O deset let později ji získalo sokolské družstvo Vzlet.  Později sloužila Československé armádě. Ta v ní zřídila vojenskou zotavovnu. Po osvobození byla vytvořena jednotná tělovýchovná organizace a odbor turistiky se do ní začlenil. V této době všechny záznamy o činnosti turistů v Poličce končí.

Turistická mládež

Další zprávy se objevují až v sedmdesátých letech. V té době ve městě odstartovaly svoji práci turistické kroužky na základních školách i na dvanáctiletce. Členové pod vedením učitelek Staňové a  Šifnerové se zapojovali do Turistických branných závodů mládeže, ve kterých dosahovali velice dobrých výsledků. Někteří se stali dokonce přeborníky republiky.

Od poloviny sedmdesátých let se již formovala nová skupina zájemců o turistiku. Při Spartaku Polička vznikl odbor  turistiky, ke kterému se postupně připojil kroužek z dvanáctiletky a oddíly mládeže. Toto spojení odbor  turistiky posílilo. Počet se zvedl na sto šedesát pět členů. Předsedou byl zvolen Vladimír Uhlíř. V letech 1977 až 2001 odboru předsedal Jiří Andrle.

V roce 1989 se členská základna velmi snížila. Přestaly pracovat mládežnické oddíly. V klubu zůstalo pouhých třicet šest turistů.

Od devadesátého roku se činnost Klubu českých turistů obnovila, navázala na  rok 1888. Vzhledem k činnosti se poměrně rychle  počet členů opět zvyšoval. Turisté pořádali větší počet vycházek i vícedenních zájezdů.

Od roku 2001 stojí v čele turistů Josef  Brokl.

Pochody

Pro veřejnost pořádáme celostátní turistické pochody pod názvem Žďárskými vrchy a Lyžařské přejezdy Žďárských vrchů. První z významných akcí, kterou jsme po obnovení činnosti turistického klubu pořádali, byl v roce 2002 celostátní pochod Za posledním puchýřem. Zúčastnilo se ho  asi  dva tisíce dvě stě  turistů. V srpnu před dvěma lety se uskutečnil významný Celostátní turistický sraz.

Členové našeho odboru se aktivně zapojují do značení turistických cest. Současně též značí a kontrolují cykloznačení.

Odbor vyškolil jedenáct vedoucích se specializací na lyžařskou, cyklo a pěší  turistiku,  kteří jsou schopni připravit mnoho kvalitních a zajímavých akcí.

Oslava výročí

Devadesáté výročí jsme oslavili v Borové memoriálem  Jaroslava Hamerníka, lyžařským přejezdem nazvaným Přes střechu Evropy.

Letos se uskutečnil již jednačtyřicátý ročník. I přes poměrně silný mráz, takové  mrazivé počasí jsme ještě při přejezdu nezažili, se  na start akce v Borové dostavilo celkem sedmdesát osm účastníků. Asi třetina byli lyžaři, ostatní se vypravili na  pěší trasy.   Sešli se zde turisté z Poličky, Svitav, Pardubic, Hradce Králové i ze Světlé nad Sázavou a dalších měst.

Organizačně akci zastřešoval odbor turistů z Poličky. Pěší trasu v Borové zajišťovaly dcery Jaroslava Hamerníka, Hana Mužíková a Dagmar Májovská. Pro letošní rok odbor připravil řadu lyžařských, pěších a cykloakcí i několik vícedenních zájezdů, které dávají možnosti pro členskou základnu i pro širokou veřejnost. Rádi uvítáme také další zájemce o pobyt v přírodě v našich řadách.

Po letošní výroční schůzi má náš odbor sto dvacet jedna členů.

JIŘÍ ANDRLE