Na jeho paměť nese akce již několik let název „Přes střechu Evropy – Memoriál Jaroslava Hamerníka". V letošním roce se konal 44. ročník. „Je to přejezd po hranici mezi povodím Labe, kde jsou obce Čachnov a Pustá Kamenice, a povodím Dunaje. Tam spadají Borová a Pustá Rybná. Je to vlastně hlavní evropské rozvodí," řekl Josef Brokl za poličský klub turistů.

Za krásného slunečného počasí se vydalo sto třicet čtyři účastníků na předem připravené trasy. V letošním roce sněhové podmínky umožnily obnovit původní trasy na lyžích z Čachnova. Další skupina turistů se vydala pěšky z Borové přes Hatě a Svatou Kateřinu. Ukončení bylo v motorestu v Borové, kde každý účastník obdržel pamětní list.
Akce byla pořádána odborem Klubu českých turistů Polička, jako vedoucí byl pan Josef Brokl ve spolupráci s dcerami pana Hamerníka paní Dagmar Makovskou a Hanou Mužíkovou, kterým patří poděkování za organizaci.

JIŘÍ ANDRLE, KČT Polička