Pro pátý ročník krajského Zahájení turistické sezony 2011 si Klub českých turistů vybral právě Svitavy. „Svitavští turisté si dali za cíl představit město turistickým přátelům jako město krásné se spoustou zajímavostí a příjemným okolím,“ uvedla Věra Stichová, předsedkyně oddílu turistiky ve Svitavách.

Bohatý program

Pořadatelé ve spolupráci se svitavským muzeem připravili bohatý program. „Zdarma budou přístupné všechny zajímavé objekty, muzeum, kostely, Červená knihovna. Budeme nabízet také prohlídku střelnice, sportovní haly a Svitavského stadionu. Máme připravených také několik různě dlouhých tras do okolí. Všechny jsou zaměřené k pramenům řeky Svitavy,“ potvrdila Věra Stichová. Každý si může vybrat náročnost podle svých schopností. Trasy jsou dlouhé čtyři, deset, dvanáct nebo šestnáct kilometrů. Turistice se věnují mladí i starší lidé. „Protože turistiku bereme jako sport pro všechny a v každém věku a příroda je nejlepší tělocvičnou, chtěli bychom účast nabídnout také starším občanům. Pro ty je výlet k rybníku daleký, proto pro ně budou přistavené autobusy,“ dodala.

Souběžně se zahájením turistické sezony Pardubického kraje proběhne ve Svitavách také projekt Eurorando 2011, „Voda ze střechy Evropy“. „Jedná se o celoevropský projekt, který se koná jednou za pět let. Letos je zaměřený na vodu jako životadárnou a čím dál tím víc vzácnou kapalinu, se kterou bychom se měli naučit hospodárně zacházet. V rámci této akce budou turisté odebírat vzorky vody z řek, studánek, minerálních pramenů,“ řekla předsedkyně svitavského oddílu turistů. Z pramene řeky Svitavy bude odebrána ve čtrnáct hodin.

Voda do Lví kašny

Kam voda poputuje? „Voda ze vzorků z celé České republiky bude slita na turistickém srazu v Děčíně, který se bude konat v srpnu. Odtud poputuje na celoevropský sraz turistů do Španělska. „Vzorky vody odebrané z významných evropských toků slijí delegace z jednotlivých zemí společně do Lví kašny v Alhambře při celoevropském srazu turistů ve španělské Andalusii,“ uvedla Stichová.

Slavnostní zahájení

Turistická sezona Pardubického kraje bude slavnostně zahájena v multifunkčním cetru Fabrika v deset hodin. Při prezentaci každý dostane potřebné materiály. Zahajovací ceremoniál doprovodí kulturní program. Pořadatelé očekávají, že do Svitav přijede zhruba pět set turistů z celého kraje.
Připravené trasy budou moci turisté kombinovat. Podrobnosti se dozvědí přímo na místě. Mohou projít památkový okruh ve Svitavách, naučnou stezku na Českomoravské pomezí. Pohled z téměř ptačí perspektivy naskytne také vyhlídka z věže kostela Navštívení Panny Marie, který je v horní části svitavského náměstí.

Naučná stezka k pramenům Svitavy

Naučná stezka k pramenům řeky Svitavy se nachází na severozápadním okraji města. Prochází atraktivní a hojně navštěvovanou rekreační oblastí kolem dvou největších svitavských rybníků – Rosničky a Dolního rybníka. Návštěvníci stezky se mohou na devíti zastávkách seznámit s biologií, ekologií i historií svitavských rybníků, nahlédnout do života lesů a poznat oblast, kde pramení řeka Svitava.

Na zastávce č. 1
se setkáme s informací o stavu a využití rybníků v současnosti a zároveň historii rybníků, která sahá až do patnáctého století.
Zastávka č. 2 je zaměřena na význam rybníků pro člověka, živočichy a své okolí. Poukazuje zároveň na příklady nešetrných zásahů člověka do tohoto prostředí.

Rostliny rybníků jsou zmíněny na zastávce č. 3, a to od fytoplanktonu, přes rostliny vzplývavé, vodní a pobřežní až po dřeviny rybníků s popisem specifických podmínek tohoto prostředí.

Zastávka č. 4 se věnuje živočichům, neboť rybníky patří v našich podmínkách mezi nejbohatší prostředí, které osídluje velké množství živočišných druhů.
K rostlinám, konkrétně rákosinám, se vrací zastávka č. 5 na hrázi mezi rybníky Rosnička a Dolní. Zmíněny jsou druhy a funkce rákosin a ptactva, které toto prostředí rovněž hojně využívá.

Zastávka č. 6 nás seznamuje s geologií a geomorfologií. V typicky pahorkatinném rázu okolní krajiny jsou nadložní vrstvy vytvořeny z druhohorních usazenin, ve kterých se nacházejí především živočišné fosilie.

O lesním společenstvu můžeme zajímavé informace získat na zastávce č. 7. Z původních a přirozených dubohabrových lesů se dnes setkáváme spíše se smrkovými monokulturami. V nových výsadbách však už opět převládají listnaté stromy.

Olšinám je pak věnována zastávka č. 8. Olše, která roste ve vlhkých půdách při březích potoků a řek, se totiž hojně vyskytuje právě v těchto místech nedaleko od pramenů řeky Svitavy.

Cílem dvouapůlkilometrové naučné stezky u zastávky č. 9 je oblast kolem prameniště řeky Svitavy. Na informační tabuli jsou uvedeny zajímavosti z historie, ale i o flóře a fauně jezírka, ke kterému přitéká jeden z pramenů a které se stalo oblíbeným cílem vycházkových tras. (icsy)

Mapa stezky.

Svitavští budou v sobotu a v neděli lobovat za zdraví

Souběžně se zahájením turistické sezony proběhne ve městě nad řekou Svitavou také Víkend zdraví. Program je připravený nejen na sobotu, ale i na neděli.

Radní počítají s příjezdem mnoha turistů a chtějí se předvést v tom nejlepším světle. Proto přišli s dalším programem. „Na oba dny jsme připravili Víkend zdraví. V sobotu odpoledne nabídneme lidem biojarmark. Na náměstí se budou nabízet produkty zdravé výživy. Nebudou zde chybět ani sportovních pomůcek a potřeb. Odborníci návštěvníkům zdarma změří tělesné cukry, ale také tlak. Zajistili jsme také bezplatné prohlídky a servis kol před nastávající cyklistickou sezonou,“ uvedl starosta města David Šimek.

Program vyplní také kulturní vystoupení. „Mateřské a rodinné centrum Krůček si připravilo vítání jara s vynášením Moreny,“ řekl starosta. Paní Zima předá vládu Jaru. Průvod s Morenou vyjde z náměstí k nemocnici. Spálena bude na zahradě muzea.

Neděle bude ve sportovním duchu. „Dopoledne si budou moci zájemci zdarma zacvičit aerobik a zumbu ve Fabrice. Odpoledne si za poloviční ceny zaplavou v plaveckém bazénu. Hlavně pro seniory jsou připravené dva bloky s rehabilitačním cvičením ve vodě za přítomnosti fyzioterapeuta,“ popsal program David Šimek. Ani v neděli nepřijdou lidé o poradenství ohledně zdravé výživy. Vstříc vyšly i svitavské restaurace. Budou nabízet biomenu.

Zahájení krajské turistické sezony 2011

Připravený program:
Prezence účastníků v multifunkčním centru Fabrika Svitavy 8 – 10 hodin.
Slavnostní zahájení 10 – 10.30 hodin.
Turistické akce od 10.30 hodin.

Turistické akce:
Od 10.45 hodin v kostele svatého Jiljí na místním hřbitově povypráví městský historik Radoslav Fikejz o historii města, o Svitavách jako o městu s tradicí, o památkách města apod. Poté zájemci o historii města půjdou s průvodci do městského muzea a galerie, do kostelů či do Ottendorferova domu, kde na ně bude čekat odborník se zasvěceným výkladem.
V okolí města jsou připraveny turistické trasy v délce 4, 10, 12 nebo 16 km. Případně lze využít dopravu autobusem k rybníkům, dojít k prameni řeky Svitavy a ujít tak trasu 2,5 nebo 6,5 km.
Ve městě je připraven Městský památkový okruh, který zavede návštěvníky nejen k historickým památkám, ale i např. k nově zrekonstruovanému Svitavskému stadionu, který je celý otevřen veřejnosti, či k moderní sportovní hale.
Ve 14 hodin bude z pramene řeky Svitavy odebrána voda v rámci akce EURORANDO: „Voda ze střechy Evropy“
V průběhu zahájení je připraven kulturní program, v místě zahájení bude možné občerstvení účastníků. Při prezentaci každý účastník obdrží popisy turistických tras, všechny potřebné pokyny a materiály (plánek města, naučných stezek apod.)