Ve čtvrtek totiž skončila likvidace a ze vsi odjel za doprovodu policie a hasičů i vrtulníku nákladní automobil plný chemikálií. Kolem čtrnácté hodiny dorazil do ostravské spalovny.

Za mimořádných bezpečnostních opatření přijel včera odpoledne do Ostravy utajený transport ze Svitavska. Jeho cílem byla spalovna nebezpečných odpadů. Převážel chemické látky, které policie v polovině října zajistila v domě podivína v Bělé nad Svitavou. Nákladní automobil doprovázelo sedm policejních a hasičských vozů.

„K trase ani místu dojezdu se vyjadřovat nebudeme. Vůbec nechápu, jak se tato informace dostala ven,“ divila se Eva Maturová z pardubické policie, která ještě dopoledne odmítla potvrdit, či vyvrátit, že transport směřuje do Ostravy. Teprve před půl třetí odpoledne na opakovaný dotaz Deníku uvedla, že nebezpečný odpad ve čtvrtek opravdu skončil v ostravské spalovně. Ta je jediným zařízením v České republice, které dokáže bezpečně spalovat tento typ odpadů. Samotná likvidace se uskuteční počátkem příštího týdne.

Skladiště nebezpečného od〜padu našli policisté v říjnu v domě v Bělé. Na místě tehdy zasahovali policejní pyrotechnici, hasiči, později byl přizván i Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Situací se zabýval Pardubický kraj, který svolal jednání za účasti České inspekce životního prostředí, hasičů, policie a dalších orgánů.

V kauze Bělá nad Svitavou je zatčeným pětačtyřicetiletý muž, který má trvalé bydliště v Německu.

Zatčený muž z Bělé nad Svitavou čelí obvinění hned z několika činů, a to nedovoleného ozbrojování a nedovolené výroby a držení jaderného materiálu a zvláštního štěpného materiálu. „Je ale nutné poznamenat, že podle odborníků se jedná o chemické sloučeniny z takzvaného ochuzeného uranu, tedy jaderného materiálu, který patří mezi takzvané výchozí materiály. Tyto sloučeniny se používají v miniaturních množstvích při chemických analýzách v laboratořích,“ vysvětlila Markéta Janovská z pardubické policie. Muž skončil ve vazbě. Jeho matka o něm hovořila jako o nadšeném chemikovi. K podrobnostem, zejména k okolnostem odhalení skladu, se policie nevyjádřila. Muž je vyšetřován i německou policií, která v jeho bytě nalezla munici a části zbraní.

Rozhovor: Odpad z Bělé zlikvidují v Ostravě už příští týden

Likvidaci nebezpečného odpadu z Bělé nad Svitavou zajistí Spalovna průmyslových odpadů Ostrava, kterou provozuje společnost SITA CZ. Ostravská spalovna je jediným zařízením v České republice, které si s odpadem z Bělé nad Svitavou dokáže poradit.Její mluvčí Kateřina Kodadová sdělila k likvidaci bližší informace.

O jaký odpad jde?

Jedná se o odpad zajištěný v domu v Bělé nad Svitavou. Odpad byl roztříděn a bezpečně uložen do nádob. Chemicky se jedná o širokou škálu látek od běžných po nebezpečné látky, seznam čítá desítky položek. Jedná se o kategorii vyřazených laboratorních chemikálií.

Proč byla vybrána Ostrava?

Odstraňování odpadů spalováním je z hlediska ochrany životního prostředí jeden z nejbezpečnějších způsobů odstraňování nebezpečných odpadů a pro některé druhy odpadů za jediný možný způsob odstranění. Charakter odpadu z Bělé vyžaduje jeho odborné odstranění vyspělou technologií. Spalovna průmyslových odpadů Ostrava je jako jediné zařízení v naší republice oprávněna a schopna bezpečně spalovat odpady tohoto typu.

Kdy bude odpad zlikvidován?

V současné době končí plánovaná odstávka z důvodu pravidelné údržby. V sobotu dosáhne spalovna provozních hodnot a na začátku příštího týdne bude odstraňován tento odpad.

Nehrozí obyvatelstvu nějaké nebezpečí při spalování?

V žádném případě. Známe složení odpadu. Technologie spalovny zaručuje, že nedojde k úniku nebezpečných látek do životního prostředí nebo ohrožení lidí.

Lze stručně přiblížit technologii použitou při likvidaci odpadu, jak dlouho celý proces trvá?

Proces spalování odpadů je v celém průběhu monitorován a zjednodušeným způsobem ho lze popsat takto. Odpad je v uzavřených obalech dopraven, případně drapákem dávkován do prostoru spalovací pece, kde při teplotách přibližně 800° C až 900° C dochází k jeho tepelné degradaci s vyhořením všech hořlavých částí. Spaliny vzniklé při tepelné degradaci odpadů jsou za teplot minimálně 1100° C dopáleny v dopalovací části technologie spalovny. Spaliny dále prochází systémem chlazení do několikastupňové technologie pro jejich čištění. Vyčištěné spaliny jsou kontinuálně monitorovány na obsah škodlivin v souladu s platnými legislativními předpisy. Nespalitelné složky odpadů jsou obsaženy ve strusce a popelu, který je pravidelně analyzován. Vysoké technologické teploty a dostatečná doba zdržení odpadu a vzniklých spalin v tepelné části technologie spalovny jsou dostatečnou zárukou tepelné degradace a rozkladu škodlivin obsažených v odpadu. Škodliviny ve spalinách jsou následně zachyceny v technologii čištění spalin. Celá technologie je provozována plně v souladu s platnými legislativními předpisy a povoleními vydanými příslušnými správními orgány.

Jak dlouho spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě funguje?


Již od roku 2000.

IVETA NÁDVORNÍKOVÁ,JAROSLAV PERDOCH