„V rámci vodního účtu, na který získáváme prostředky na základě odběru spodních vod, máme vytvořený dotační titul, který je zaměřen na zásobování pitnou vodou a odkanalizování obcí. Maximální podpora z krajského rozpočtu může činit čtyři miliony korun dva roky po sobě. Celkově tedy nejvýše osm milionů korun,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Se starostou Trpína Josefem Štaudem jednal také o nové krajské dotaci na těžbu kůrovcového dřeva, která je cílena na malé vlastníky do padesáti hektarů.

(zk)