Na pět desítek postav vytvořilo živý obraz příchodu do Betléma. Po dvou letech se tradice vrátila na poličské náměstí. Ježíškovi se přišli poklonit řemeslníci, řezník s prasečí hlavou, děti v krojích, dámy s velkými psy nebo ženy s košíky plnými darů. Vystoupení doprovodili hudebníci a muzikanti. V betlémském vystoupení nechyběly ani ovce a jiná živá zvířata.

"Poklonit se přišla i stovka tříkrálových koledníků v čele se Třemi králi na koních. Ti se potom rozešli po sousedních domech v Poličce v rámci tradiční Tříkrálové sbírky," uvedla Tereza Stříteská z poličské charity.

Letos Tříkrálová sbírka na Poličsku podpoří lidi s duševními obtížemi i lidi v posledních chvílích života.

"Největší část sbírky, asi 60 procent darů, připadne na podporu sociálně-zdravotní služby Centrum duševního zdraví, která sídlí ve Svitavách. Centrum duševního zdraví zahájilo činnost vloni v dubnu a od té doby pomohlo již desítkám klientů s těžkým duševním onemocněním v celém okrese Svitavy," dodala Stříteská.

Do budoucna čeká Centrum duševního zdraví rozvoj zdravotnické části služby. Cílem je poskytnout komplexní péči lidem s duševními obtížemi a jejich rodinám, pomoci jim zvládat životní situace a snížit nutnost hospitalizací v nemocnicích.

Zhruba třetinu výtěžku sbírky charita věnuje na podporu Domácího hospice sv. Michaela, který poskytuje péči lidem v posledních chvílích života a jejich rodinám. Část podpoří i službu Domácí zdravotní péče poličské charity.

Tříkrálová sbírka je jednou z největších charitativních sbírek v Česku, pořádá ji Charita Česká republika. Jen v Poličce se jí účastní na 200 dobrovolníků, malých i velkých koledníků, další desítky dobrovolníků spolupracují ve všech okolních obcích.

Zahájení Tříkrálové sbírky v Poličce. | Video: Iveta Nádvorníková