Živý betlém připravuje Římskokatolická farnost Polička ve spolupráci s poličskou charitou. Následně se koledníci rozejdou s kasičkami do ulic. Výtěžek sbírky letos poličská charita využije na podporu Domácího hospicu sv. Michaela. Část peněz bude pro lidi s těžším duševním onemocněním a jejich blízkým skrze Centrum duševního zdraví Oblastní charity Polička.

Část sbírky podpoří kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi, žáky a studenty v indických oblastech Belgaum a Bangalore a peníze dá charita i na pomoc při mimořádných situacích, jak jsou povodně a požáry.