Ta má dvě roviny – tou první je nést radostnou zvěst a požehnání do domácností. Tou druhou je šíření charitativnosti, solidarity s lidmi v nouzi a křesťanské hodnoty milosrdenství. Do více než 50 měst a vesnic vyšlo s koledou celkem 127 skupinek, což je přes 500 koledníků. Celkový výnos sbírky v našem regionu činí 711 611 korun, což je o 375 631 korun více než vloni.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje Charita Moravská Třebová použít na podporu vzniku nové služby domácí ošetřovatelské a paliativní péče, jako již tradičně na pokračování přímé pomoci potřebným rodinám a občanům z regionu a na podporu činnosti charitního dobrovolnického centra.

Letošní sbírku doprovodil koncert, na kterém vystoupila skupina AcousticBox. Odměnou a poděkováním zejména pro dětské koledníky je pak tříkrálové bruslení a plavání, které věnovaly Technické služby města Moravská Třebová. Všem koledníkům, dospělým i dětem, patří náš velký dík. Srdečně děkujeme všem, kteří nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorganizovat, zejména jednotlivým koordinátorům a charitním pracovníkům, starostkám, starostům a zaměstnancům obecních a městských úřadů, kněžím, farnostem, bratřím františkánům, školám, školkám a mnoha dalším dobrovolníkům.

V rámci Tříkrálové sbírky pomohli s koledováním také skauti, klienti Charity, školní třída, školka, dětský domov, farní mládež.

Petr Matoušek