A protože při organizaci sbírky spolupracujeme s řadou dětí a mládeže ze škol, nechtěli jsme jim tento výjimečný luxus upřít rozbíjením jejich volného času tříkrálovou dobročinnou aktivitou. Termín 11. ledna 2014 je rovněž v souladu s povolením o konání sbírky Magistrátem hlavního města Prahy, takže Tříkrálové sbírce 2014 nic nebrání.

Až ke dveřím vašich domovů zavítají koledníci s prosbou o příspěvek do pokladničky, vězte, že budete přispívat na tyto konkrétní účely. Podpoříte činnost Občanské poradny, která je soustavně MPSV a Pardubickým krajem podfinancovaná a činnost Denního stacionáře, jenž se také dlouhodobě potýká s finančními problémy. Pomůžete s rozvojem Domácí hospicové péče v regionu. Přispějete na Nízkoprahové denní centrum pro bezdomovce, kde návštěvnost, a tím i jeho potřebnost rok od roku narůstá. Částečně přispějete také na auto pro Šanci pro rodinu, terénní službu pomáhající sociálně slabým rodinám s dětmi, která se rovněž stále rozrůstá. Dále podpoříte Přímou pomoc potřebným na Poličsku a poskytnete humanitární pomoc pro Indii, kde Diecézní charita Hradec Králové, pod níž spadá i Oblastní charita Polička, zajišťuje řadu humanitárních aktivit (adopce na dálku, výstavba domků pro osamělé ženy s dětmi, budování multifunkční budovy – kostel, škola, internát).

Koledníky, ani občany, neochudíme ani o tradiční podívanou, Tříkrálový průvod. Proběhne ve stejném scénáři minulých let. Průvod vyjde pět minut před devátou hodinou od hradeb za Oblastní charitou Polička, projde Václavskou ulicí k faře, kde bude panem farářem proneseno požehnání koledníkům. Odtud se za zvuku fanfár průvod vydá na náměstí, kde Tři králové na koních vyšlou skupinky koledníků do ulic Poličky.
Na závěr připojujeme drobnou výzvu. Děti, pokud se také chcete stát na chvíli králi, můžete se připojit k Tříkrálové sbírce. Rodiče, nemusíte se o své děti bát. Vedoucími skupinek i organizačním týmem je o ně dobře postaráno. Zvláště ty menší z prvního stupně školy mívají z koledování očividně radost. Můžete se přihlásit na Charitě.

Děkujeme všem za laskavé přijetí koledníků. Jejich posvěcenou křídou psané K+M+B na dveře, svolává požehnání, tedy přání všeho dobra, na lidi, kteří v domě takto poznačeném bydlí. A to je poselství snad ještě důležitější než samotný dobročinný úkol sbírky. Přejeme všem v roce 2014 všechno dobré.

Štěpánka Dvořáková, Oblastní charita Polička