Sešla se spousta významných osobností a milých hostů. Starosta Města Svitavy David Šimek, náměstkyně hejtmana pardubického kraje Jana Pernicová, vedoucí odboru školství Jiří Petr, vedoucí odboru Milan Oblouk, investiční technik Jiří Ďulík, inženýr architekt pan Junek. Pozvání přijaly také ředitelky ostatních mateřských škol, ředitelka Internátní školní jídelny, ředitel ZŠ Speciální a také ředitelky, které postupně na naší MŠ působily od jejího zrodu.

Při své zahajovací řeči ředitelka školy Petra Nováková nešetřila slovy chvály: „Naše MŠ měla velké štěstí, že jejím zřizovatelem je město Svitavy, vedené starostou Davidem Šimkem, jehož velkým zájmem, mimo jiné, je dát všechny školy do pořádku a investovat také tímto směrem. Jedná se o částky miliónové a já bych chtěla panu starostovi mockrát poděkovat. Také panu Obloukovi, panu Ďulíkovi a panu Junkovi. Ti všichni měli s naší stavbou spoustu starostí a zařizování. Děkujeme!"
Ředitelka školy při děkování nezapomněla také na všechny pedagogy, kteří se starají o blaho dětí, připravují pro ně ty nejpestřejší činnosti a akce v rámci školního vzdělávacího plánu, ale často i nad jeho rámec, školu zdobí, aby se v ní děti cítily příjemně a bezpečně. V tomto všem jsou jim pravou rukou provozní zaměstnanci, díky nim je školička stále čistá a voňavá.

Na tom, jak škola funguje, má také velký zájem Klub rodičů. Rodiče pomáhají různými způsoby – finančně, drobnými dary, zajišťují exkurze, účastní se akcí pořádaných školou, podílí se na charitativních sbírkách. Také jim patří velký dík.

Poděkování přísluší také bývalým ředitelkám (Zdena Krenarová, Eva Motyčková, Jiřina Skřenková), které stály u zrodu naší MŠ, postupně ji budovaly a zdokonalovaly v rámci možností a příležitostí, které tehdejší doba dávala a přinášela.

V uplynulých pěti letech se postupně měnily vnitřní prostory školy. Celkovou rekonstrukcí prošla všechna sociální zařízení dětí i dospělých, kuchyňky. Třídy byly vybaveny novým nábytkem, koberci, hračkami, pomůckami,notebooky, interaktivní tabulí, vymalovány pestrými barvami, třídy v přízemí zvětšeny o relaxační koutky, došlo k výměně topného systému a vše vyvrcholilo poslední rekonstrukcí – výměna oken, nové střechy, zateplení, fasáda, rekonstrukce spojovací chodby, vznikla nová kreativní třída pro děti a k ní sociální zařízení pro děti i dospělé pro případ, že by tuto třídu chtěla v budoucnu využívat i veřejnost. Dále se novou kanceláří může pyšnit paní účetní, vybudovalo se zázemí pro provozní zaměstnance. Z tohoto výčtu je vidět, že podpora měta je skutečně veliká.

Naše MŠ oslavila také třicet let od svého založení. Není to moc, ani málo. Naše dáma ve svých letech má už leccos za sebou. Posbírala mnohé zkušenosti, zažila mnoho úspěchů, z nezdarů se už dokáže poučit, a tak jak to v životě chodí, má své příznivce, ale někdy i nepřátele, závistivce. Ve svých třiceti letech naše škola už moc dobře ví, co chce. Ale ještě má spoustu let před sebou, spoustu dnů, kdy na sobě může i nadále pracovat a rozvíjet se k čím dál větší dokonalosti, aby i ve stáří byla stejně tak krásná, zajímavá, aby i ve stáří byl o ni nemalý zájem a nebyla odkopnuta do starého železa.

Popřejme naší škole, ať život v jejích prostorách je stejně barevný a veselý jako její nový kabátek zvenčí, ať se z ní stále ozývá do daleka dětský smích, zaměstnanci v ní jsou spokojení, ať se do ní všichni rádi každé ráno vracíme.

PETRA NOVÁKOVÁ, ředitelka MŠ Svitavy, Milady Horákové