Skákací hrad, hraná pohádka pro nejmenší, klaun, který z balónků vytvářel vše, na co si jen děti vzpomněly. Ale také  vystoupení mažoretek či hudebních skupin. „Poděkování tříkrálovým koledníkům je už tradiční akcí. Ještě v zimě pro ně pořádáme plavání. Dnešní den je spíš kulturní. Je to naše vyjádření díků všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podílejí," uvedla Blanka Homolová, ředitelka svitavské charity. Přišli nejen místní, ale přijeli i koledníci a vedoucí skupin z okolních vesnic, kde koledují.

Auto ze sbírky

Právě v sobotu si charita nechala posvětit nové auto, které pořídila díky loňské a letošní sbírce. „Máme velkou radost, že právě dnes můžeme koledníkům ukázat i výsledek jejich práce," řekla ředitelka. Významnou měrou na auto přispěl také Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové. „Financoval nájezdovou plošinu. Tento automobil je určený pro svoz osob odkázaných na invalidní vozík. Budeme ho využívat hlavně v pečovatelské službě k přepravě těchto lidí k lékaři nebo třeba na koupání," upřesnila Blanka Homolová.

Všichni si program, který pracovníci charity připravili, užívali, obzvlášť děti. „Je fajn, že pro nás charita připravila takový pěkný den," řekla čtrnáctiletá Kristina Kösslerová  z Dětřichova u Svitav. Sama dobře ví, jak je důležité potřebným lidem pomáhat. „Tříkrálové sbírky se účastním asi pět let. Chodím hlavně kvůli tomu, abychom potěšili lidi a zazpívali jim," poznamenala Kristina.

Některé děti chodí ve skupinkách malých králů snad od chvíle, co se postaví na nohy. K pomoci druhým je vedou jejich rodiče. Od tří let se do sbírky zapojuje i Jakub Lédl ze Svitav. Jeho maminka pracuje v charitě. „Chodil bych s králi, i kdyby tam mamka nepracovala. Penízky, které vybereme, pomáhají lidem," dodal osmiletý hoch.