Věra Zastoupilová z Telecího začala u hasičů v sedmadvaceti letech. Po cvičišti před časem „honila“ i dnešního starostu.

Je nejen nositelkou titulu Zasloužilý hasič, ale i Řádu svatého Floriána. Více než třicet let vedla mladé hasiče. Sedmadvacet let stála v čele místního hasičského sboru.

„Bylo mi sedmadvacet let, když jsem pracovala v poličském podniku Východočeských dřevařských závodů. Tenkrát tam byly jen dřevěné budovy. Hrozilo, že by podnik mohli zavřít, když nevznikne požární družstvo,“ vzpomínala sedmaosmdesátiletá dáma. Tak družstvo s dalšími pracovníky založila a absolvovala měsíční výcvik v Pardubicích. V dalším roce se přidala k dobrovolným hasičům v Telecím. Zavedla ve vsi zájmový kroužek pro děti, v jehož čele působila více než třicet let. Kolik lidí jím za tu dobu prošlo, to už se jen těžko spočítá. „V kroužku jsme si tykali, ale nikdo si nic nedovolil,“ řekla Věra Zastoupilová. Velkou radost měla, když družstva měla úspěchy. „Když vám to běží, máte radost,“ přiznala bývalá trenérka.

Dnes ji teší především skutečnost, že na ni místní hasiči nikdy nezapomenou s přáním k narozeninám nebo svátku. „Když mi bylo osmdesát, uspořádali pro mě slavnost. Tak jsem na oplátku pozvala zase je. To se musí,“ tvrdila dlouholetá členka a starostka sboru.

Přestože ji už občas bolí nohy, bedlivě pozoruje hasičský potěr. „Mladí každý týden cvičí na hřišti. Chodím se na ně dívat. Mají náboj,“ dodala Věra Zastoupilová. Jedním z těch, kdo zažil její vedení, je Jaroslav Šimon, současný starosta sboru dobrovolných hasičů a Telecího v jedné osobě. Ten v její práci pokračuje. Předala mu starostování ve sboru a po cvičišti prohání telecké hasiče.