„Většina dětí se s přechodem z mateřské školy do základní vyrovnala celkem dobře," říká třídní učitelka Kateřina Macháňová. Některé mají sice problémy se soustředěním, ale třídní učitelka věří, že se to brzy spraví. Musí se naučit pravidelné pracovní návyky i orientaci ve škole. V prvouce se také učí, jak bezpečně přecházet silnici. V českém jazyce pracují s Živou abecedou. Po písmenech A a M se děti seznámily s L. „V matematice zatím ještě nesčítáme. Pohybujeme se v číselné řadě od jedné do deseti. Poznáváme čísla, přiřazujeme počty prvků," popisuje Kateřina Macháňová. Prvňáčkům přeje dobré kamarády, trpělivé rodiče a aby se jim dařilo. Jeden chlapec a jedno děvče se s novými kamarády vyfotit nemohli, protože byli nemocní. Přejeme jim, aby byli zdraví.