Podle všeho by pozemky potom mohly být připravené nejdéle v letech 2018 až 2019 k postupnému budování prvků plánu společných zařízení.
„Pro Moravskou Třebovou a okolní obce jsou velice důležité. Půjde také o protierozní opatření například v našich katastrech Útěchov a Boršov.

Půjde o zadržovací zařízení, eventuelně se budou řešit nějaké rybníčky," uvedl místostarosta Moravské Třebové Pavel Brettschneider.
O komplexních pozemkových úpravách se mluví ve městě už několik let. V roce 2013 radnice jednala se všemi vlastníky velkých parcel a požadovala souhlas k zahájení prací. Moravská Třebová chce v rámci akce provést úpravy tak, aby město i obce byly připravené na případný příchod povodní až na patnáctiletouvodu.

„Pro Moravskou Třebovou a okolní obce jsou velice důležité. budou se řešit také nějaké rybníčky."
Pavel Brettschneider, místostarosta

„Když se tu dlouho diskutovalo o suchém poldru či o cyklostezce, chci říct, že to právě souvisí s pozemkovými úpravami. To je ta cesta," dodal druhý místostarosta Václav Mačát.

Brettschnerider tvrdí, že podle původních plánů by byl poldr obrovským dílem, proto se přistoupilo na menší vodu. „Aby poldr nebyl tak velký průtok, ale zároveň ochránil i obce při rozvodnění Třebůvky," uvedl Pavel Brettschneider. V původních plánech se přitom počítalo s budováním suchého poldru na padesátiletou až stoletou vodu.

Protierozní opatření mají zabránit tomu, aby při větším objemu vody zůstávala půda na polích a nesplachovala se do boršovského poldru. „Komplexní pozemkové úpravy budou mít velký vliv na Moravskou Třebovou," připomněl. Město bude řešit také přístupové cesty k parcelám.

„Tedy zda to budou zemědělské přístupové cesty, či přímé cesty a tak dále," dodal. Účelem celé akce je podle jeho vyjádření sjednocení parcel jednotlivých vlastníků. Společná zařízení vzniknou rozdělením či sloučením některých parcel, podle Brettschneidera prý vzniknou i cesty pro zemědělské stroje či trasy pro cyklostezky.

„Je to důležité. Ve směru z Moravské Třebové na Útěchov je předjednáno, že se vytvoří koridor parcel, které budou sloužit právě proto, aby se občané z Útěchova mohli bezpečně do města a obráceně," připomněl. Pokud jde o Útěchov a Boršov, už v listopadu 2015 byl sestavený sbor zástupců vlastníků parcel, s nimiž bude Státní pozemkový fond i zpracovatel kompletních pozemkových úprav úzce spolupracovat. V této lokalitě se počítání s dokončením úprav v roce 2017, potom se dostane na budování společných zařízení. Pozemkové úpravy byly práce zahájené na požádání vlastníků zemědělské půdy také v katastru Moravské Třebové a Starého Města. Právě pro Staré

Město už Státní pozemkový fond zpracovává projektovou dokumentaci a nyní vybere zhotovitele akce. „Dokončování návrhů těhcto komplexních pozemkových úprav lze očekávat v období let 2018 až 2019," uzavřel místostarosta Brettschneider. V posledních dvou letech byly dokončené a zapsané do katastru nemovitostí návrhy úprav také na území Dlouhé Loučky, Mladějova, Radišova, Třebařova a Dětřichova u Moravské Třebové.

Tady už se připravují podklady pro projektovou dokumentaci hlavních plánů společných zařízení, na něž se budou čerpat peníze z Evropské unie.