V porovnání s minulými roky nově není poskytnutí stipendia omezeno výší příjmu rodiny. Žádosti o stipendium mohou zájemci podávat na předepsaném formuláři od 1. do 15. srpna.

Nově dochází ke změně bodového hodnocení a posuzovaných kritérií pro poskytování stipendií. Od letošního roku není omezena výše příjmu rodiny, student však musí navíc doložit ověřený celkový studijní průměr za čtyři roky středoškolského studia.