Nejvíce jich bude k mání v lokalitě sídliště u ulice Strážnického. Název pro novou ulici, kde by v budoucnu mohly stát nové domy, zastupitelé na zasedání neschválili.

Co je však důležitější, že se podařilo udržet cenu pozemků v přijatelné cenové hladině. Vyvolávací cena největšího pozemku se pohybuje jen něco málo nad pěti sty korunami za metr čtvereční. „Chceme podpořit výstavbu ve městě a podpořit i mladé rodiny," vyjádřil se k ceně místostarosta Moravské Třebové Pavel Brettschneider. Ten také potvrdil, že prodej formou dražby je ve městě obvyklý a považuje ho za transparentní. Na daném území není možný další rozvoj. Proto v Moravské Třebové hledají jiná místa, kde by se dalo stavět. „Plánujeme další výstavbu na Udánském kopci a v ulici Nová, zde však musíme nejdříve zbourat bývalou speciální školu, a dále na konci ulice Dr. Loubala," řekl Pavel Brettschneider. Na první zmiňované parcele by mohlo být postaveno čtyři až pět rodinných domů, na druhé podobný počet. Vše bude záležet na projektu, který město ještě nemá.

V dražbě, která se bude konat 22. října, budou nabídnuty i pozemky, které se v minulosti nepodařilo prodat. U nich byla cena navýšena pouze o DPH.