Navrhuje to Národní památkový ústav (NPÚ) v Pardubicích. Podle něho je budova příkladem školské stavby významného českého architekta 20. století Vojtěcha Vanického ve stylu české architektonické moderny ovlivněné holandským hnutím De Stijl. Vojtěch Vanický (1898 – 1983) byl žákem významných architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára. Na Svitavské ulici stojí také dva domy pro státní úředníky podle jeho návrhu. Díky tomu tam vznikl jednotný styl zástavby. Škola podle památkářů představuje ojedinělou realizaci tohoto typu a také v rámci Pardubického kraje jde o významného zástupce školské stavby daného období. Dochovala se ve značné míře v autentickém stavu. Budova vznikla v třicátých letech minulého století a stavěla se pro českou menšinu v oblasti osídlené převážně německy mluvícím obyvatelstvem. V době vzniku byla škola dvoutřídní, rezervní třetí třída byla v zimě využívaná jako tělocvična. V objektu byla umístěná i mateřská škola s opatrovnou. Dnes v tomto objektu sídlí Oblastní charita Moravská Třebová.