Většina zvířat, které má zemědělská společnost Městečko Trnávka, je v těchto dnech na pastvě.

Krmení na louce

„Zelené plochy nám spásá přes tři sta padesát kusů hovězího dobytka a dvě stě padesát ovcí," říká hlavní agronom Rostislav Schuppler. Ve stájích zůstali jen býci. „Je to pro nás výhodné. Nemusíme se totiž starat o krmení, přidáváme jim ale na pastvu nějaké seno a samozřejmě vodu," vysvětluje agronom Schuppler. Zdravotní stav pasoucího dobytka si samozřejmě zootechnici pohlídají. „Pokud zjistí nějaký problém, zavoláme veterináře. Když je zvíře nemocné, musí z pastvy do stáje," sděluje Rostislav Schuppler. Díky tomu, že dobytek zemědělci od jara až do podzimu pasou, ušetří dokonce stovky tisíc korun.

Bez vody to nejde

V těchto dnech je dobytek na pastvě přijde o něco dráž. „Musíme častěji dodávat zvířatům do žlabů vodu," říká agronom. Naštěstí přístřešky stavět nemusí, kolem pastvin jsou lesy a krávy si stín najdou samy.

Na stráních kolem Vranové Lhoty se pro změnu pasou ovce, které v posledních čtyřech letech chová zemědělská společnost z Městečka Trnávky. „Spásají těžko přístupné zatravněné terény, vedle pastvy mají stáje, kam se na noc vrací," popisuje Rostislav Schuppler.

Speciálního baču společnost nezaměstnává. Ovečky si nechávají na jaře stříhat odborníkem, kterého si objednají. „Ovce jsme si pořídili, abychom nemuseli do svažitého terénu se sekačkami na trávu," vysvětluje agronom Schuppler.

Také na loukách u Banína mohou pocestní zahlédnout pasoucí se stádo dobytka. Soukromý zemědělec Josef Šindler se zaměřil na chov masného plemene skotu charolaise. Pobyt na čerstvém vzduchu dobytku prospívá. Je odolné i proti slunci.

Zdravá pastva

„Skot musím očkovat proti hmyzu, klíšťatům a slzení, ale celkově je pastva pro dobytek zdravější, než kdyby byl ustájený," míní soukromý zemědělec. A tak asi padesátka krav, býků a telat vypásá trávu na pastvinách. Pro chovatele je to jednodušší, než kdyby měl louky kosit. Určitě by mu vzrostly náklady. „Pořízení ohradníku je méně nákladné, než kdybych trávu sekal a vozil dobytku krmení," vysvětluje Josef Šindler. Navíc je na veškerou práci sám. Možná, že by všechno ani nestíhal.
V období horka se zemědělci náklady zvyšují tak jako všem ostatním. Proto je ho každý den vidět, že za traktorem veze cisternu. „Vozím na pastvu vodu. Louky jsou vyprahlé a vysychá i tráva. Dobytek musí mít co pít," dodává Josef Šindler.

(ap, kk)