Svatodušní pouť na horu Kalvárii. Na jejím vrcholu se u kostela Povýšení sv. Kříže konala mše svatá. Součástí celé události byly také klasické pouťové atrakce a rozličné stánky.