Ve městě se zvedla revoluční vlna o několik dní později než v Praze. Lidé nevěděli, jestli už nastala ta správná chvíle, jestli mohou naplno mluvit o všem, o čem chtějí. Spousta z nich měla děti na vysokých školách ve velkých městech, a tak se snáz dostávali 
k informacím. Jezdili s nimi na manifestace. Potají vytvářeli skupiny, které předávaly podrobnosti dál. Revoluční dění ve Svitavách, stejně jako v jiných městech svitavského okresu, se tak o několik dní posunulo. Tisíce lidí pak ale neskrývaly své nadšení pro svobodu slova, pro konec komunistické nadvlády. Lidé vzali do rukou šanci změnit režim. Při generální stávce 27. listopadu 1989 hrdě zvedali ruce, aby tak dali najevo, jak moc touží po daném cíli, a to po svobodných volbách. Ty přišly o několik měsíců později.