Čtyři žádosti zamítli. Povolení udělují všem žadatelům včetně technických služeb. Ty skácely na ulici Olbrachtová velkou lípu, u vily městského úřadu smrk a dvě břízy na ulici B. Němcové. „Torzo lípy město umělecky upraví,“ slibuje Marek Antoš. „Povolujeme likvidaci jen v případě špatného zdravotního stavu dřevin, nebo nevhodného zasahování stromů do inženýrských sítí,“ upřesňuje Antoš.

Zároveň ekologové požadují nahradit vykácené stromy novými. „Stromy vracíme především do stromořadí a tam, kde to jde,“ říká Antoš. Ubezpečuje, že město letos vysadí nejméně dvacet nových vzrostlejších stromů. Vysazují především odolnější dřeviny, exotické se nevrátí už ani do parku Jana Palacha.

„Nevyhýbáme se ovšem ani ovocným stromům, jejich květy v jarních měsících totiž zpříjemňují prostředí,“ zdůvodňuje výsadbu vedoucí odboru Marek Antoš.

(ap)