I když minulý týden mluvčí ministerstva životního prostředí Jakub Kašpar tvrdil, že toluenové rozpouštědlo a čistič by si nikdo neměl koupit bez živnostenského oprávnění, opak je pravdou.
Toluenové rozpouštědlo nebo čistič není možno považovat za toluen, ale za přípravek, který vznikl mísením toluenu a dalších látek. Benzínu je v přípravku jen zhruba patnáct procent.„Toluenové rozpouštědlo a čistič společnosti Severochema není možno považovat za toluen, ale za přípravek, který vznikl mísením toluenu a dalších látek.,“ informovala Jarmila Krebsová, Kašparova kolegyně z tiskového oddělení zeleného ministerstva.

Oprávněnosti prodeje zmiňovaného produktu si je vědoma i drogerie Teta. „Čistý toluen máme pod zámkem a vydáváme jej pouze na živnostenské oprávnění. Toluenové rozpouštědlo pak prodáváme volně, v souladu se zákonem,“ uvedl Jan Vávra z centrály velkoobchodní sítě drogerie Teta, v jejíž prodejně je rozpouštědlo běžně možné zakoupit.
„Nebylo neobvyklé, že zhruba před rokem si kupovaly takové a podobné výrobky podezřelé osoby. Nemohli jsme je odmítnout,“ potvrdila prodavačka svitavské drogerie specializující se na barvy a laky. „Někdy však stačilo chtít občanský průkaz a především mladé dívky to odradilo.“ V současné době se v košících podivných individuí objevuje hydroxid sodný a kyselina solná, které se zneužívají při výrobě drog.

Pro pracovníky K-centra, které bojuje proti následkům užívání drog, je taková situace šokující. Přes zákaz volného prodeje toluenu k nim totiž chodí i nadále klienti, kterým rozpouštědlo ničí mozky.„Klienti trpí výpadky paměti, snižuje se jim inteligence,“ uvedla Iva Součková z K-centra. Kvůli těžké fyzické a psychické závislosti na látce a její snadné dostupnosti s čicháním nepřestanou. „Klienti trpí výpadky paměti, snižuje se jim inteligence,“ uvedla Iva Součková z K-centra. Kvůli těžké fyzické a psychické závislosti na látce a její snadné dostupnosti s čicháním nepřestanou.
„Když nemůžou sehnat pervitin, sáhnou po toluenu,“ tvrdí Iva Součková z K–centra, která před čicháním varuje, může totiž skončit i smrtí udušením.
Ve Svitavách pracují s uživateli drog terénní pracovníci centra Laxus. „Čichači nejsou vyprofilovaní jako uživatelé drog. Jedná se především o mladé lidi,“ potvrdil ředitel Laxusu Jiří Staniček.


To, že problém ve Svitavách existuje, potvrdila i Martina Sedliská, pracovnice Centra psychosociální pomoci, kam se mohou obrátit o pomoc i další rodiče, pokud pojmou podezření, že je s jejich ratolestmi něco v nepořádku.