Vedení Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli je nemile překvapeno ostrými útoky vedenými společností Medicton Group proti našemu studentovi, který 12. března 2010 zvítězil v krajském kole Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubicích. Kromě hanlivé informace, která byla uveřejněna na stránkách http://www.i4control.eu/index.php, společnost dne 18. března 2010 rozeslala mail, ve kterém hovoří o údajném podporovaném plagiátorství v Pardubickém kraji a kritizuje řešení zvolené studentem za technické nedostatky, které mohou vést až k případné zdravotní újmě.

Domníváme se, že v této situaci je třeba zdůraznit následující skutečnosti:

1. Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli není organizátorem Festivalu vědy a techniky pro děti a mládež. Tato celostátní soutěž má svá pravidla a práce studentů jsou hodnoceny erudovanými odborníky, které pečlivě vybírá organizátor soutěže Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET).
2. Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli rozhodně nevychovává své studenty k plagiátorství.
3. Student Filip Naiser při práci na svém projektu neznal komerční řešení vyráběné výše uvedenou společností, a přestože jeho projekt, který byl inspirován potřebou pomoci handicapovanému rodinnému příteli, využívá princip ovládání počítače pomocí pohybu lidského oka, softwarová i hardwarová část jeho řešení je jeho vlastní a v pozitivním smyslu tohoto slova i amatérská.
4. Řešení navržené Filipem Naiserem je z právě uvedeného důvodu i řešením levným, které zřejmě nelze srovnávat s profesionálním produktem výše uvedené firmy. Současně se ale ohrazujeme proti tomu, aby společnost Medicton Group necitlivým až urážlivým způsobem práci sedmnáctiletého studenta snižovala a vyčítala jí různé technické nedostatky.
5. Student Filip Naiser ani Gymnázium Aloise Jiráska v Litomyšli nemohou nést odpovědnost za skutečnost zmiňovanou v dopise společnosti Medicton Group ze dne 18. března 2010, kde se uvádí, že v důsledku medializace celé záležitosti se několik zákazníků rozhodlo komerčně vyráběné zařízení firmě vrátit.

Vedení Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli vyzývá společnost Medicton Group k odpovědnému a uvážlivému přístupu k celé záležitosti. Současně vyzývá vedení Asociace pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) k jednání a podniknutí takových kroků, které umožní celou záležitost zcela transparentním způsobem prošetřit a vyjasnit.

Za vedení Gymnázia Aloise Jiráska v Litomyšli ředitelka Ivana Hynková