Včelaři odhadují, že nemoc podchytili v začátcích. „Navrhuji, aby všichni včelaři v Dolním Újezdu a přilehlých katastrech požádali na svůj náklad o vyšetření na mor,“ uvedl Jiří Brokeš, předseda Včelařů Litomyšl.

Chovatele tedy čekají na jaře testy včelstev, které mají odhalit další napadené úly. „Buď všichni včelaři v Dolním Újezdu a okolí počkají na velmi pracné zdlouhavé rozbory jednotlivých včelstev, kdy naši prohlížitelé a pracovníci Veterinární správy Litomyšl půjdou včelstvo po včelstvu, nebo sobě i jim ulehčí čekání a o vyšetření na mor požádají na svůj náklad sami,“ vysvětlil Jiří Brokeš s tím, že testy stojí okolo 500 korun.

Veterináři upozorňují, že není potřeba propadat panice. Likvidace včelstev rozhodně nehrozí. „V současné době se v oblasti Litomyšlska jedná pouze o podezření z výskytu nebezpečné nákazy morem včelího plodu, a to na jednom stanovišti chovu včel. Na podezřelém stanovišti chovu včel uděláme klinické prohlídky s rozebráním včelího díla. Ze včelstev s klinickými příznaky odebereme vzorky k laboratornímu vyšetření.

Nákaza je potvrzena v okamžiku, kdy zjistíme klinické příznaky nákazy na plodu nebo plásty s příškvary a současně laboratorní vyšetření vzorků prokáže pozitivní výsledek,“ přibližuje postup Jiří Hrdonka z krajské veterinární správy.

Pokud se nákaza prokáže, čeká chovatele včel několik opatření. Okolo ohniska vyhlásí ochranné pásmo, ze kterého mimo jiné nesmí včelstva vyvážet ven. „Přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy,“ dodává Jiří Hrdonka.

Včelí mor se podle veterinářů objevuje v regionu jen výjimečně. „Výskyt nákazy morem včelího plodu v Pardubickém kraji je v poslední době omezen jen na ojedinělé případy,“ uzavírá veterinář.