Zatímco v soutěži pořádané Svazem podnikatelů ve stavebnictví ČR byl oceněn přínos spojení několika druhů dopravy, příspěvek k všestrannému rozvoji regionu a města i konstrukční a architektonicky zvládnuté řešení investičního záměru, porotu soutěže ministerstva životního prostředí zaujaly dílčí prvky. Například snadná dostupnost ekologické železniční dopravy pro obyvatele města i regionu.

„Dalším bodem naší obhajoby projektu byl fakt, že terminál byl projektován tak, aby byl napojen na cyklostezky. Také proto tam jsou umístěné stojany na kola. Ve spolupráci s Českými drahami navíc funguje půjčovna kol. Hodnotitelskou komisi velice zaujalo, jak se architekt vypořádal s povrchovou úpravou, se zelení. Je tam devětadvacet druhů rostlin,“ vyjmenoval další oceněná pozitiva starosta. Jaroslav Zedník. Ocenění převezme ve středu 25. května na veletrhu Watenvi v Brně.