Akce vynesla dohromady 400 tisíc korun pro postižené děti. V letošním roce byla pomoc poskytnuta celkem 16 rodinám, které se potýkají s nějakou formou zdravotního hendikepu, zejména u dětí. Vedle toho byla pomoc poskytnuta i čtyřem organizacím. Dohromady bylo darováno dvacetkrát 20 tisíc korun, celkově 400 tisíc korun. Hlavním mottem bylo zprostředkovat setkání mezi těmi, kteří mají snahu pomáhat druhým.