Projekt za dobu své existence oslovil 6301 žáků sedmých až devátých tříd z 94 základních škol. Zábavnou a soutěžní formou jim představil 62 profesí z oblasti strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, zemědělství, služeb a gastronomie. „Setkání bylo unikátní příležitostí, jak ocenit školy a jejich žáky, kteří se nad rámec svých povinností zapojují do nejrůznějších prospěšných manuálních aktivit a podílejí se na rozvoji i prezentaci lidské práce. Pod vedením pedagogů z nich vyrůstají budoucí mistři svého řemesla. Všem jsme za účasti významných hostů společenského, politického a ekonomického života chtěli poděkovat za tento přístup a vyzvednout jejich přínos," řekl Vladimír Zemánek, manažer projektu.
Slavnostního odpoledne se zúčastnili ředitelé, pedagogové a žáci základních a středních odborných škol, které se letos do projektu zapojily. Po jejich boku usedli radní Pardubického kraje, představitelé krajského odboru školství a kultury, Úřadu práce, Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy ČR, médií, významných regionálních zaměstnavatelů, zemědělských sdružení a muzeí Pardubického kraje. Letošní rok byl pro TECHNOhrátky v mnoha směrech rekordní. Čtrnácti zastavení ve středních odborných školách se zúčastnilo 1971 žáků ze 63 základních škol, z nichž devět bylo zcela nových. Své schopnosti a znalosti si vyzkoušeli v 51 oborech. Ačkoliv běžná účast na akci se pohybovala kolem 130 školáků, ve Střední škole automobilní v Ústí nad Orlicí se v září podařilo připravit program dokonce pro 180 žáků.

Součástí akce na zámku bylo vyhlášení doprovodných soutěží. Žáci základních škol soupeřili ve fotografické soutěži Technika kolem nás. Stranou nezůstali ani žáci ze Svitavska. Na první příčce se v hodnocení odborné poroty se umístila Eliška Boháčková ze základní školy v Hradci nad Svitavou. Třináct středních odborných škol změřilo síly v soutěži Co dokáže škola. Tříčlenné týmy žáků do ní přihlásily výrobky, modely nebo artefakty, které jsou typické pro zaměření jejich školy. V kategorii Dekorační prvky zvítězily Pavla Totušková, Zdeňka Rubešová a Michaela Stefanová ze SOŠ a SOU Polička s cukrářským výrobkem Zahradní zátiší.