Většinou chtějí studovat. Zájem je především o humanitní obory.Podle odborníků je to ale chyba. Budou mít potíže s uplatněním na trhu práce. Budoucnost vidí v technických oborech.

Krajská hospodářská komora proto nyní rozjíždí nový projekt. Jedná se o Volbu povolání v Pardubickém kraji. „Cílem projektu je výrazné posílení zájmu žáků základních a středních škol o technicky zaměřené obory při volbě dalšího studia a následně povolání. Budou tak mít větší šanci na trhu práce. Projekt rozvine také jejich podnikatelské znalosti,“ vysvětlil Roman Sodomka, ředitel Krajské hospodářské komory Pardubického kraje. V rámci projektu se studenti podívají do různých podniků. „Budeme organizovat poradenství, které bude zaměřené na zvýšení prestiže řemeslných a technických oborů. Uchazeči se také seznámí s požadavky zaměstnavatelů v kraji,“ dodal Roman Sodomka. Podle odborníků navíc mládeži schází manuální zručnost. Vedení hospodářské komory proto uspořádá soutěž o nejlepší výrobek z praktického vyučování.

Zájem roste

O tom, že technické vzdělání má budoucnost, se v praxi přesvědčily už desítky absolventů střední školy v Litomyšli. Podle ředitele Milana Janeckého nacházejí jejich absolventi uplatnění ve velkých podnicích v celém kraji.

I podle učitelů z jiných škol zájem o techniku pomalu roste. Rodiče i studenti si zřejmě uvědomili, kde jsou volná místa.