Impulzem, proč se rozhodli pro kontroverzní plodinu, byl poličský rodák Lukáš Hlouš. „Již dlouho se zabývám využitím a pěstováním technického konopí. Chtěl jsem motivovat místní rolníky, proto jsem v Korouhvi osadil jeden pozemek,“ přibližuje průkopnický čin Lukáš Hlouš. Jelikož vše hradil z vlastních peněz a ještě narazil na nepochopení úřadů, po roce s pěstováním skončil.

Jeho úsilí však přineslo ovoce. Místní zemědělci letos poprvé sklízejí. „V porovnání se lnem je péče o technické konopí podstatně jednodušší. Jedná se o nenáročnou plodinu,“ popisuje Miroslav Břeň z firmy Zevas novinku v pěstování, kterou nepoznamenal žádný problém s úřady ani celní správou. Protože jsou v České republice stroje na sklízení konopí drahé, vyrazili na pole se speciálně upraveným kombajnem na obilniny.

S nájezdy uživatelů konopí se nepotýkají. Lidé v okolí dobře vědí, že neobsahuje psychoaktivní látky. Technická plodina našla využití ve všech odvětvích průmyslu. Zákaz pěstování ze sedmdesátých let dvacátého století poslanci před šesti lety zrušili.