Oproti starším modelům disponuje systémem vážení hmotnosti odpadu a rychlejším vyklápěním nádob.

„Nákup nového vozidla je součástí přípravy na změny, které povedou k plánovanému zákazu skládkování od roku 2030,“ uvedl Vítězslav Škrabal, jednatel technických služeb.

Nové vozidlo zvýší rychlost svozu komunálního i tříděného odpadu. Je vybavené váhou a nástavba umožní také svoz bioodpadu. Nové auto přišlo město na pět milionů korun.