"Jestli může být vládní balíček k něčemu užitečnému, pak to může být systémová změna ve financování krajů. Pardubický, Zlínský, Jihomoravský nebo Středočeský kraj - právě tyto čtyři kraje jsou dlouhodobě od roku 2005 oproti ostatním podfinancovány. Z nich je náš kraj financovaný nejhůře. Kdysi někdo v zákoně stanovil pevné procento, které se za celé období nezměnilo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

"Náš kraj kvůli nynějšímu nastavení RUD přichází každý rok o přibližně 500 - 800 milionů korun. Kumulovaně za 18 let je to obrovská částka, která chybí zejména v údržbě krajského majetku - zejména silniční hospodářství."

hejtman Martin Netolický

Pardubický kraj je skutečně, pokud vycházíme z počtu obyvatel, z hlediska daňových příjmů oproti řadě jiných českých regionů znevýhodněn. Vysočina má podobný počet obyvatel, zatímco Pardubický kraj ale dostává z Prahy po rozdělení vybraných tzv. sdílených daní jen něco málo přes 5 miliard korun ročně, Vysočina téměř 7 miliard.

Přes 6 miliard má i Královéhradecký kraj, který je přitom počtem obyvatel jen nepatrně větší než Pardubický. Na tom, že je náš kraj finančně diskriminován, se hejtman shoduje i se svými politickými konkurenty

Podobně jako Pardubický kraj si na nastavení RUD stěžuje i Středočeský kraj a některé další.

Výše převedených finančních prostředků za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v KčVýše převedených finančních prostředků za období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 v KčZdroj: Ministerstvo financí

Pravidla pro přerozdělování sdílených daní jsou sice jednotná, vycházejí ze stejného procentního podílu vybraných daní, v zákoně je však jedna malá obezlička.

Procenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daněProcenta, kterými se jednotlivé kraje podílejí na části celostátního hrubého výnosu daněZdroj: Příloha č. 1 k zákonu č. 243/2000 Sb.Pro zvětšení obrázku ho rozklikněte:

"Každý kraj se na části celostátního hrubého výnosu daně podle odstavce 1 písm. b) až f) a výnosu záloh a daně podle odstavce 1 písm. g) podílí procentem stanoveným v příloze č. 1 k tomuto zákonu," píše se v něm. A v této příloze je právě kámen úrazu. Tento koeficient se totiž mezikrajsky výrazně liší a vyjadřuje velikost a situaci krajů před 20 lety, kdy vznikly.

Právě velikost krajů je přitom velmi relativní pojem. Kraj Vysočina už je dnes z hlediska počtu obyvatel dokonce menší než Pardubický, rozlohou je však o polovinu větší a má i o čtvrtinu větší rozsah silniční sítě, o kterou se musí starat. Diskriminací Pardubického kraje při rozdělování daňových výnosů však hejtman Netolický obhajuje špatný stav silnic v našem kraji.

Netolický si však věří, že jeho požadavek podpoří i hejtmani krajů, kteří na současném vzorci výpočtu RUD vydělávají.

"Musím velmi ocenit přístup kolegů hejtmanů, kteří si uvědomují, že situace tak je nastavena, tak je neudržitelná. A to i kolegové z krajů, které nepatří mezi 'podfinancované'. Za vzájemnou solidaritu a pochopení jsem opravdu vděčný… (Potvrdili jsme si, že) systém rozpočtového určení daní pro kraje je nezbytné změnit zavedením kritérií, na základě kterých bude každý rok určení peněz pro jednotlivé kraje přepočítáváno, stejně jako u obcí, kde tento systém po různých změnách funguje nepřetržitě od 90. let,“ uvedl hejtman.

KATASTROFÁLNÍ stav okrsek na Chrudimsku. Podobně rozbitá je většina silnic v okolí Miřetic, konkrétně tento snímek je ze sousedního Smrčku.
Řidiči: Náš kraj má nejhorší silnice v Česku

Navrhuje přitom zrušit dotační titul Státního fondu rozvoje dopravní infrastruktury, který podle něj v letošním roce činí 6 miliard na opravu silnic 2. a 3. tříd. Tím by se podle něj našly peníze na narovnání podmínek rozdělování daní mezi kraje.

"Pokud by se prostředky krajům zachovaly beze změny výše zmíněného procentního podílu, pak by peníze mohly být k dispozici na nové spravedlivější přerozdělení daňových příjmů pro kraje. Stručně řečeno: zrušme dotaci na 'dvojky a trojky' ze SFDI, nechme krajům zlepšené předpokládané inkaso a nastavme nově kritéria. Systém si to po 18 letech žádá," dodal.