Kdysi se na Cimburku konal divadelní festival, často tam chodili turisté, ale dnes připomíná spíše zapomenutý hrad. Gotický hrad vyhořel po zásahu bleskem před 246 lety. Tehdy zůstalo jenom několik obvodových zdí a zbytek věže s bránou. Hrad zarůstal křovím jak v pohádce o Šípkové Růžence.

Před 17 lety převzala zříceninu jako kulturní památku do správy obec Městečko Trnávka. Od té doby se snaží zakonzervovat vše, co z Cimburku zbylo. Je to však otázka desítek milionů korun. Obec už má studii a projektovou dokumentaci na zakonzervování zříceniny. Práce jsou rozdělené do tří etap, přičemž nejvíce spěchá konzervace vstupní brány, která se před časem zřítila.

I tak si ale místo oblíbili snoubenci a už tam několikrát zaznělo „ano“. „Má to tady takovou romantickou atmosféru, v poslední době tu hodně oddáváme. Jednou dokonce v noci za úplňku a při svitu svíček,“ uvedl starosta Milan Šedaj.

Na hrad vede naučná stezka s devíti ručně vyřezávanými lavičkami s různými motivy a pověstmi z hradu od místního řezbáře Petra Steffana.

Oprava Cimburku je ale pro obec náročná. „Je to komplikované, protože na zříceniny neexistuje žádný státní dotační titul. Tyto akce budeme muset zaplatit z obecního rozpočtu. Musíme se postarat, je to náš majetek,“ podotkl před časem Šedaj.

Městečko Trnávka má bohatou historii. Patří ke starému sídelnímu území, kde se nacházejí nálezy už z doby kamenné. V minulých letech šlo mimo jiné o nálezy pod zbouranou stodolou u fary, kde se našel třeba objekt s píckou z mladší doby bronzové nebo středověká kovová čutora. Panství hradu Cimburk je zmiňováno od roku 1308.

Zakonzervování je nutné, aby nedošlo k dalšímu poškození památky. Kompletní zakonzervování potrvá roky a starosta odhadl náklady asi na 30 milionů korun.

S rekonstrukcí na Cimburku pomáhá obci, která má 1400 obyvatel, Pardubický kraj.

„V posledních letech jsme dotace na rekonstrukce památek museli krátit, ale rozhodli jsme se pomoci řešit některé větší kritické situace v kraji. Městečku Trnávka jsme vloni přispěli částkou 800 tisíc korun a letos jde do zastupitelstva návrh na stejnou částku pro druhou etapu statického zajištění a konzervace,“ sdělil náměstek hejtmana zodpovědný za investice a kulturu Roman Línek.

Kromě toho přispěje kraj ještě částkou 250 tisíc korun farnosti na obnovu vitráže v místním mohutném kostele sv. Jakuba.