Po složitých jednáních ale konečně kraj dostává od Labrysu první nálezy. Pardubický kraj v minulých letech poslal pražské firmě řadu upomínek a nakonec s ní v loňském roce uzavřel dohodu a harmonogram postupného předávání nálezů. To ale potrvá roky.

„Archeologické nálezy jsou ze zákona majetkem kraje, musí být evidovány v našich sbírkotvorných institucích a mohou sloužit nejen k zachování pro další generace, ale také k dalšímu vědeckému zkoumání. Věřím, že archeologické dědictví regionu bude postupně uložené a zadokumentované tak, jak je potřeba,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Kraji chybí nálezy z 82 výzkumů.

První předané vykopávky jsou z pěti lokalit, kde Labrys prováděl své výzkumy. Jedná se o Libišany, Staré Hradiště nebo Vysoké Chvojno. „Jde především o keramické, ale i kovové artefakty, které pomáhají k historickému poznání daných míst jako celku. Je to zatím jen zlomek celkového objemu urgovaných nálezů. Další dodávku slíbila firma přivézt za měsíc,“ informoval Tomáš Libánek, ředitel Východočeského muzea, které se na archeologických pracích také podílí.

Zamrzlý Synský rybník přilákal bruslaře
FOTO: Zamrzlý Synský rybník přilákal bruslaře

Litomyšl ale stále na své nálezy čeká, přitom tam skončil výzkum před sedmi lety. U revitalizace zámeckého návrší je termín předání do konce ledna roku 2022. „Nálezy jsou připravené k převzetí. Asi budeme muset požádat Pardubický kraj o úhradu nákladů na jejich skladování minimálně za roky 2018 a 2019,“ řekl nedávno ředitel společnosti Labrys Milan Kuchařík. Ten sliboval předání vykopávek v roce 2017, ale ani dosud je kraj nemá. Navíc jak odborníci zjistili, nálezy nemají dosud všechny náležitosti k předání a vše vyústilo v následnou dohodu o postupném předávání. Firma například musí na Akademii věd odevzdat nálezové zprávy, což se v případě zámeckého návrší prozatím nestalo.

Přitom právě archeologický výzkum v Litomyšli přinesl mnoho zajímavostí a unikátních nálezů, ať už se jedná o hromadný dětský hrob nebo jednu z nejstarších dlažeb v České republice. Vědcům se také podařilo rekonstruovat podobu původního středověkého města, tzv. Horního města, které na návrší založili Kostkové z Postupic.

Archeologové narazili také na středověký hřbitov, jenž obklopoval kostel svatého Klimenta. Antropologové odkryli přes devadesát hrobů. „Jde o hřbitov ze 13. až 15. století. Objevené kostry patří všem věkovým skupinám. Zajímavé je, že padesát procent objevených koster patří dětem. Snad nejzajímavějším nálezem je hromadný hrob šesti až osmiletých dětí, které pravděpodobně zemřely v důsledku nějaké epidemie,“ přiblížila nález antropoložka Marcela Víšková.

Archeologický výzkum se uskutečnil v rámci akce Revitalizace zámeckého návrší v Litomyšli od roku 2011. Na projekt za 400 milionů korun čerpala Litomyšl evropské dotace.