„Sezona pomalu končí a byla úspěšná. Máme o dva tisíce návštěvníků více než vloni. Jsme zhruba na 59 tisících, šedesáti asi nedosáhneme, na to si počkáme na příští rok,“ uvedl kastelán Miloš Dempír. Za jeho působení se gotický hrad stále mění, areál je opravený a rekonstrukce pokračují každý rok. Letos využili historickou žulovou dlažbu z náměstí v Poličce. Položili ji na cestu v předhradí a zbytek použijí na vydláždění parkoviště.

Řemeslníci si vzali do parády bývalý poplužní dvůr, kde dosud býval sklad laviček, sena a taky tady stával traktor. To se ale změnilo. „Zahájili jsme rekonstrukci interiérů bývalého poplužního dvora, kde jsme obnovili první část historických koníren. Koně se sem ovšem nevrátí, prostory využijeme pro výstavní galerii. Zde umístíme periodicky se opakující expozice. Ve druhé části, kterou opravíme v roce 2019 a 2020, budou vystavené barokní plastiky z morového sloupu v Poličce,“ přibližuje plány kastelán Dempír.

Tím ale práce na Svojanově nekončí.  Kastelán musí řešit další problém, a sice statické zajištění zdiva vnitřního hradu. „Začaly se objevovat statické poruchy, trhliny na kamenných hradbách i na zdivu renesančního paláce. Zpracováváme projektovou dokumentaci, která určí způsob zajištění. Nejspíše využijeme na zpevnění ocelová lana,“ dodal Miloš Dempír.

Svojanov je jediným hradem v Čechách, v jehož architektuře se spojuje gotika s empírem, tedy středověk s 19. stoletím. Od roku 1910 je hrad Svojanov ve vlastnictví města Poličky.