„Snažíme se vyhovět návštěvníkům, kteří jsou natěšení po zimě. Ti počítají s tím, že tu je chladné prostředí. Což je stejně až do května,“ prozradil důvod brzkého otevření hradu kastelán Miloš Dempír. Milovníci historie se dočkají několika novinek.

Tou první je nová expozice o historii hradu, jež nahradila soubor artefaktů a listin o historii Poličky. Druhou novinkou je putovní výstava s názvem „Má vlast cestami proměn“, která poukazuje na proměny zanedbaných míst a sídel v naší krajině. Od dubna pak přibude výstava turistických vizitek.

Nejnavštěvovanější památka Pardubického kraje nabízí i další překvapení. Návštěvníkům se hned po příjezdu naskytne úplně nový pohled na hrad, který nezakrývají vzrostlé stromy. Zeleň z předhradí ale nezmizí natrvalo. Na jaře budou podél cesty vysázeny nové stromy.

Nově vydlážděná je přístupová cesta k hradu. Dělníci do ní zasadili dlažební kostky z Poličky, které zbyly po opravách náměstí. Královské město je vlastníkem hradu a o svou památku se stará. Na provoz a opravy uvolnilo ze svého rozpočtu tři miliony korun.

STAVEBNÍ ÚPRAVY
„Naší filozofií je opravovat věci tak, aby hrad nemusel být zavřen,“ uvedl kastelán. V duchu této myšlenky na hradě zahájí restaurování stropních maleb. „Jde o empírové malby z 19. století. Naposledy byly restaurovány v 70. letech. Jsou poškozené trhlinami a prasklinami a odpadávají jejich části,“ vysvětlil Miloš Dempír. Návštěvníci budou moci práce ve dvou pokojích sledovat.  

Opravu potřebují také podpěrné zdi pod renesančním palácem, jejich stav byl havarijní. Rekonstrukce se dotkne i bývalých koníren v předhradí. V příštím roce tam bude otevřena galerie barokních plastik z morového sloupu v Poličce. Na dokončení čekají také hradby pod odpočinkovou zónou. „Je to poslední neopravený úsek vnějšího opevnění hradu, které opravujeme od roku 2011,“ dodal kastelán.

Vylepšení se dočkaly i ubytovací prostory, o které je zájem i v těchto chladných dnech.

Hrad Svojanov se už chystá na první akci. Tou budou Jarní slavnosti 14. a 15. dubna. Stejně jako v předchozí sezoně budou připraveny prohlídky přizpůsobené pro zrakově a sluchově postižené návštěvníky.