Zdravotní dozor nad kvalitou vod vykonává ve většině případů příslušná Krajská hygienická stanice (KHS).Pardubické pracoviště upozorňuje na zhoršenou kvality vody v některých oblastech Svitavska. Naopak zcela hygienicky nezávadnou vodu najdete na umělých koupalištích. Z posledního měření, kteréprovedli hygienici 7. července 2008, vyplývá:

Jednotlivé lokality Svitavska:

Rybník Rosnička:zhoršená jakost vody; nevhodná ke koupání pro vnímavé jedince. Poznámka: bakterie, zelené řasy, snížená průhlednost vody.

Vodní nádrž Březina: povrchové vody využívané ke koupání Březina- voda je vhodná ke koupání.