Kojenecký ústav čeká v nejbližší době rozšíření o novou budovu, ve které vzniknou dva zácvikové byty pro dlouhodobý pobyt matek s dětmi. „Chceme poskytovat matkám zaškolení v širších dovednostech, abychom jim to v nové situaci usnadnili a aby se ukázalo, zda péči o dítě zvládají,“ upřesňuje cíl resocializačního centra ředitelka kojeneckého ústavu Zora Hammerová. Součástí budovy bude také poradna psychologa, výchovného pracovníka a speciálního pedagoga.

Žádost o dotaci podali již před osmi lety. Jedná se o projekt podporovaný evropskými fondy. „Podobná realizace proběhla již ve Veské u Pardubic,“ informuje vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek. „Předpokládáme, že výstavbu zahájíme v roce 2010,“ dodává vicehejtman.

Další plány

Přístavba nového objektu však není jediný záměr vedení kojeneckého ústavu. „Snažíme se, aby bylo zařízení co nejvíce rodinné a v žádném případě nechceme ustrnout na klasickém modelu dětského domova,“ uvedla ředitelka Zora Hammerová. Proto chtějí do budoucna vybudovat dvě buňky rodinného typu, které nahradí stávající oddělení batolat. „Předpokládáme, že v jedné buňce bude pět až šest dětí společně se čtyřmi zdravotními sestrami,“ vysvětluje Hammerová.

Při umísťování dětí do podobných zařízení převažuje v Evropské unii trend co nejvíce usilovat o navrácení dítěte do jeho biologické rodiny. To ale nemusí být pro dítě vždy nejlepší. „Někdy je tendence zachovat biologickou rodinu příliš velká a dítěti to může spíše uškodit,“ uzavírá Hammerová.
V současnosti pobývá ve svitavském ústavu třicet osm dětí a tři matky. Věk dětí se většinou pohybuje do tří let, jen výjimečně jsou zde děti starší, nejvýše ale do pěti roků.

PETRA DVOŔÁKOVÁ