Podél polní cesty je vysázeno 22 ovocných stromů, 16 jabloní a 6 švestek. „Realizace bude spolufinancována Státním fondem životního prostředí. Podpora bude poskytnuta formou dotace, a to z Národního programu Životní prostředí,“ uvedl vedoucí odboru životního prostředí Marek Antoš.