V květnu 1992 zde vládnul čilý stavební ruch. Na parcele pod nemocnicí, v sousedství kina, začali dělníci stavět nový obytný blok.

Stejné místo doznalo změn i nedávno. Před pěti lety schválili zastupitelé prodej pozemku na Máchově aleji Jiřímu Andrlíkovi pro výstavbu objektu železářství. Ten v souvislosti s tím vybudoval propojovací komunikaci právě mezi Máchovou alejí a Purkyňovou ulicí.