„Ve Svitavách se uskuteční druhý ročník štafetového plavání Přeplavme svůj La Manche. Akci pořádá platforma seniorských klubů České republiky SenSen,“ uvedla Milena Brzoňová z klubu seniorů. Do únorové plavecké akce se mohou zapojit všichni senioři od šedesáti let. Patronkou akce je Lucie Leišová, přemožitelka Gibraltaru a podporovatelka plaveckých aktivit SenSenu.

Pro tento účel bude zdarma zpřístupněn bazén každý únorový pátek, a to vždy v době od 8 do 11 hodin. V pátek 14. února mohou senioři do bazénu vzít i svoje vnoučata nebo pravnoučata a vytvořit tak nejlepší dvojici senior a dítě do 12 let. Nejde o závod v pravém slova smyslu. Senioři nebudou soutěžit mezi sebou, ale sami se sebou a se svou pohodlností.