Pomáhají dětem, ale vedení města přiznává, že to s sebou nese také problémy. Musí mimo jiné řešit, kam si asistenti sednou. Někde dokonce během opravy školy skončí ve stavební buňce.

Pomoc dětem

Město žádá o dotaci na projekt Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality ve Svitavách.

„V minulých třech letech jsme měli velký projekt inkluze, který byl zaměřený na základní školy. Skončil v červnu a hledali jsme další možnosti, jak školám finančně pomoci se zajištěním odborných pedagogů, psychologů a dalších pozic, které pomáhají při začleňování dětí,“ sdělil Jiří Petr, vedoucí odboru školství svitavské radnice.

Ve Svitavách se jedná především o děti ze sociálně vyloučených lokalit, které se nacházejí v místní části Lačnov a Lány. Projekt má také pomoci školákům z odlišného prostředí, cizincům a lidem, kteří se po několika letech vracejí do Svitav. „Ředitelé škol se setkávají s případy, kdy se lidé vracejí z Anglie, většinou jsou to romské rodiny, a děti mají ve škole problémy. Je potřeba jim pomoci. Také do města migrují rodiny ze Slovenska za prací,“ dodává Jiří Petr.

Ve svitavských školách je potřeba zhruba šest desítek asistentů. Dětí, které jejich pomoc potřebují, je okolo dvou stovek. „Jeden asistent vychází asi na tři nebo čtyři děti, ačkoliv původní plán byl jeden pro jednoho školáka,“ podotýká starosta a bývalý učitel David Šimek. Tvrdí, že šance získat evropskou dotaci je docela velká. Pokud budou úspěšní, dostanou Svitavy téměř čtyřicet milionů korun na personální a materiální zajištění projektu na další tři roky. Peníze půjdou jak do šesti základních, tak i do čtyř mateřských škol.

Komplikace

Asistenti jsou téměř v každé třídě a vedení škol už musí řešit problémy s kapacitou. „Školy jsou kapacitně nastavené na určitý počet učitelů a nejsou připravené na asistenty, nemají je kam posadit. Teď řešíme problém v Riegrově základní škole, kde chystáme rekonstrukci budovy. Musíme vymyslet, kde budou asistenti jeden rok během oprav. Takže na staveništi připravujeme dvě stavební buňky, budou vytápěné a tam najdou asistenti svoje zázemí,“ uzavírá David Šimek.