Poplatek se hradí ze psů starších 3 měsíců. Jeho výše závisí na tom, ve které lokalitě chovatel žije, zda bydlí v bytě či rodinném domě nebo o kolikátého psa v rodině jde. Výše poplatku se tak pohybuje od 120 korun do 2250 korun za rok.

Ohlášení poplatkové povinnosti nebo změny údajů uvedených v původním ohlášení (stěhování, úhyn psa, změnu držitele) je třeba nahlásit do 15 dnů. Údaje rozhodné pro osvobození nebo úlevu od poplatku (např. u osob ZTP nebo ZTP-P, u držení psa z útulku, členů kynologického svazu) je poplatník povinen ohlásit do 90 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

Výše poplatků pro rok 2024

Sazby poplatků za psa pro rok 2024.Zdroj: MÚ Svitavy

Platbu lze provést hned několika způsoby, a to v hotovosti u správce poplatku (na odboru financí), kartou na podatelně úřadu nebo bezhotovostním převodem na účet města 19-520591/0100.

Variabilní symbol pro platbu zůstává stejný jako v minulých letech, lze si jej ověřit u pracovnice odboru financí Ilony Svobodové (tel. číslo 461 550 444, ilona.svobodova@svitavy.cz), která také zodpoví případné dotazy.

Mohlo by vás zajímat: Na tahu ze Svitav do Brna hořelo auto na plyn, řidička usnula a bourala

Zdroj: policie