Také v letošním roce předkládá svitavská radnice ministerstvu vnitra speciální program zaměřený na děti, mládež, ale i rodiny. „Program zahrnuje klíčové aktivity sociální prevence," uvedl Erich Stündl, koordinátor prevence kriminality ve Svitavách. Jednou z nich je mentorská asistence. Studenti ze svitavských středních škol se věnují dětem, které mají problémy s učením. Výsledky potvrzují, že školáci, kteří se na vyučování připravují pod dohledem studentů, se výrazně zlepšili. Naučili se i základním návykům, ke kterým patří i domácí příprava do školy a psaní úkolů.

Společné kroky

Několik let už běží rovněž projekt Krok za krokem přes bariéry. Maminky ze svitavského rodinného centra navštěvují s dětmi ženy z azylového domu. Ty se naučily chodit se svými potomky také do Krůčku. Zapojují se i do akcí, které toto rodinné centrum pořádá. Projekt bude pro příští rok doplněný ještě o práci v dalších prostorách ve městě. „Zcela novou aktivitou bude resocializace obyvatelek z azylových domů ve výcvikových bytech, které město v současné době rekonstruuje," informoval Erich Stündl. Ženy se s pomocí dobrovolníků naučí starat o domácnost, o děti a zapojit se do běžného života. Zahájení tohoto projektu koordinátor prevence kriminality odhaduje na srpen nebo září příštího roku.

Další aktivitou je projekt občanského sdružení Bonanza, nazvaný Zadrž se na uzdě. Podle Ericha Stündla se jedná o výcvik sociálních dovedností dětí s projevy problémového jednání. „Část programu je zaměřená také na pedagogické a sociální pracovníky, aby společně dokázali projevům delikventního a predelikventního jednání předcházet," poznamenal Erich Stündl.

Dobrovolníci

Na program sociální prevence chce město získat peníze. Kolik bude potřebovat? „Projekty se netýkají prakticky žádného materiálu, ale především úhrady mzdových nákladů pro osoby, které se na projektech podílejí," sdělil Erich Stündl. Do všech těchto aktivit se zapojuje dohromady sedmdesát lidí. Na dohody o provedení práce pracují mentoři, někteří dobrovolníci a pracovníci neziskových organizací. „Celkem se jedná zhruba o částku čtyři sta tisíc korun," upřesnil Erich Stündl. Sponzory zatím nehledají. „Počítáme s tím, že peníze z ministerstva dostaneme, ale zcela na to nespoléháme. Krizovou variantu máme zahrnutou do rozpočtu města. V případě, že peníze obdržíme, budeme moci aktivity ještě rozšířit, případně prostředky města uspořit," dodal Erich Stündl.