„Jsem rád, že letošní rozpočet zahrnuje rekordní počet investičních akcí, které významně zlepší infrastrukturu ve městě,“ říká starosta David Šimek. Kapitálové výdaje se mají vyšplhat na 310 milionů. Realizace některých investic je ale vázána na schválení dotace.

Opoziční zastupitelé však optimismus radnice v některých aspektech nesdílejí. „Schvalování rozpočtu na fiskální rok až v březnu daného roku není nejlepším řešením. Tvorba rozpočtu od září do listopadu by měla být dostatečně dlouhá na to, aby mohl být v prosinci předložen rozpočet na další rok,“ říká Miroslav Sedlák (Naše Svitavy).

„Rozhodně odmítáme zbytné investice, např. drahé ztvárnění kruhového objezdu, jistě by existovalo levnější a přijatelné řešení s mnohem nižšími náklady,“ pokračuje zastupitel.

Zásadní problém však Miroslav Sedlák spatřuje ve snížení roční dotace na provoz a údržbu sportovišť pro městem stoprocentně vlastněnou společnost Sportes. „Snížení o více jak tři miliony je v rozporu s dlouhodobě avizovanou proklamací města, že to, co svitavští sportovci a veřejnost odsportují na městských sportovištích, město společnosti ve formě dotace dofinancuje,“ vysvětluje Miroslav Sedlák.

Podle zastupitele není zřejmé, zda bude správce schopen ze svých prostředků vkládat dostatek do úklidu a údržby komunikací, obnovy strojového parku, na správu majetku, odměnu zaměstnancům, případně vytvoření nových pracovních míst.

„Už tak je předpoklad, že Sportes bude letos opět v sedmimilionové účetní ztrátě. Zda je do příštích let možno poněkud nesystémové směřování ze strany vlastníka společnosti správné, si nejsem zcela jistý,“ uvažuje Miroslav Sedlák.

Největší investice půjdou do dopravy. V rozpočtu je zařazena výstavba přestupního terminálu u vlakového nádraží, dokončení chodníku v Lačnově, bezbariérových chodníků a rekonstrukce komunikace na ulicích U Stadionu a Pavlovova. Město rovněž plánuje rozšíření Seniorcentra a výstavbu zařízení pro sociálně vyloučené osoby. Mnohamilionové investice směřují rovněž do dalších oblastí spravovaných městem.

Rozpočet v číslechVýdaje 630 mil.
Běžné výdaje 320 mil.
Kapitálové výdaje 310 mil.
Doprava 118 mil.
Vodní hospodářství 51 mil.
Vzdělávání 4 mil.
Kultura 5 mil.
Tělovýchova a zájmová činnost 8 mil.
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 mil.
Ochrana životního prostředí 8 mil.
Sociální služby 67 mil.
Bezpečnost, požární ochrana 7 mil.
Územní samospráva 2 mil.